Sự kiện

Bà Rịa Vũng Tàu - Lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luật sư

09/07/2018 20:49

Căn cứ Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013, Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/10/2014 của Bộ Tư Pháp, Công văn số 35/LĐLSVN 12/02/2015 của Liên Đoàn Luật sư Việt Nam hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc, được sự chấp thuận của Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại công văn số: 230/LĐLSVN ngày 06/07/2018. 

Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xin thông báo Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư năm 2018 (Đợt 1) cho các Luật sư của Đoàn, cụ thể như sau:

Thời gian, địa điểm:

-  Thời gian tổ chức: 02ngày (Thứ Bảyvà chủ nhật, ngày 14,15 tháng 7năm 2018). Buổi sáng bắt đầu từ 07 giờ 30; buổi chiều từ 13 giờ 30.

-  Địa điểm tổ chức: Hội trường Khách sạn Công Đoàn, số 04-Trần Hưng Đạo, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

-  Thời lượng: 02 ngày(16giờ)

Số lượng Luật sư tham gia

-  Dự kiến 120–150 người.

Chuyên đề và giáo viên bồi dưỡng: 

+ Ngày 14/07/2018:

*Buổi sáng: Kỹ năng Luật sư tham gia tố tụng trọng tài (Hoà giải tranh chấp thương mại– Kinh nghiệm thực tiền từ các vụ kiện tại VIAC), do Ông Châu Việt Bắc, Phó Tổng thư ký VIAC trình bày, thời lượng 04 giờ.

* Buổi chiều: Kỹ năng quản trị hiệu quả công ty luật ở Việt Nam, do Thạc sỹ Luật sư Châu Huy Quang, Luật sư điều hành Hãng Luật Rajah & Tann LCT trình bày, thời lượng 04 giờ. 

+ Ngày 15/07/2018:

*Buổi sáng: Kỹ năng của Luật sư giải quyết vụ án kinh doanh thương mại, do Luật sư Lê Thành Kính, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Luật Lê Nguyễn trình bày, thời lượng 04 giờ. 

* Buổi chiều: Kỹ năng của luật sư trong việc tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp, do Luật sư Đặng Thế Đức, Giám đốc điều hành công ty Luật IC Indochine trình bày, thời lượng 04 giờ. 

Cơ quan cấp chứng nhận: Đoàn Luật sư Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Học phí:  200.000 đ/học viên/04 giờ (Tức 400.000 đ/học viên  cho một ngày - 08 giờ tham gia lớp bồi dưỡng).

Thành phần tham dự:Các Luật sư thuộc Đoàn Luật sư Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Đoàn luật sư Tây Ninh, Đoàn luật sư TP.Hồ Chí Minh, Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai và một số học viên thuộc các Đoàn Luật sư Tỉnh khác. 

Để thuận lợi cho Ban tổ chức lập danh sách các học viên và in ấn tài liệu, chuẩn bị các điều kiện vật chất phục vụ lớp học được tốt nhất, cũng như làm căn cứ xét khen thưởng – kỷ luật hàng năm theo quy định. Ban Chủ nhiệm đề nghị các học viên thuộc Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đăng ký theo Phiếu đăng ký tham gia lớp học (Mẫu kèm theo) và gửi về Văn phòng Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước ngày 13/07/2018qua email hoặc số Fax của Đoàn: vpdoanluatsubrvt@gmail.com  hoặc số Fax: 0254.3584815

´Thông tin chi tiết và đăng ký vui lòng xem tại tài liệu đính kèm dưới đây.


Tải file đính kèm: Click vào đây.
Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC