Media

Hội thảo Sử dụng hiệu quả Trọng tài quốc tế Trong lĩnh vực Xây dựng Cơ sở hạ tầng, Đầu tư và Thương mại

18/07/2017 12:26

HỘI THẢO

SỬ DỤNG HIỆU QUẢ TRỌNG TÀI QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC

TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG, THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 

Hà Nội | ngày 13 tháng 07 năm 2017

*Phần khai mạc:

 VIAC - KCAB 2017 | Phát biểu khai mạc | Ông Vũ Ánh Dương – Phó Chủ tịch thường trực VIAC 

VIAC - KCAB 2017 | Phát biểu khai mạc | Ông Sung Bae Ji – Chủ tịch KCAB 

VIAC - KCAB 2017 | Phát biểu khai mạc | Ông Shin Hi Teak – Chủ tịch SIDRC 

*Phiên 1: 

VIAC - KCAB 2017 | Phiên 1 | Giáo sư Lê Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội đồng khoa học pháp lý VIAC 

VIAC - KCAB 2017 | Phiên 1 | Ông Kwon Heehwan - Tổng Thư ký KCAB 

*Phiên 2: 

VIAC - KCAB 2017 | Phiên 2 | Ông Phan Trọng Đạt – Phó Tổng thư ký VIAC 

VIAC - KCAB 2017 | Phiên 2 | Luật sư Joel E Richardson 

*Phiên 3:

VIAC - KCAB 2017 | Phiên 3 | Ông Byoung Pil Kim 

VIAC - KCAB 2017 | Luật sư Đỗ Trọng Hải - Công ty Luật Bizlink 

_____________________________

Tài liệu hội thảo:

- Tại Hà Nội: Vui lòng tải tại đây

- Tại tp. Hồ Chí Minh: Vui lòng tải tại đây

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC