Trọng tài

 • Những vấn đề liên quan đến tranh chấp hợp đồng bảo hiểm 20/08/2019 15:17

  Trong các hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ rất phổ biến có thỏa thuận trọng tài và, khi có tranh chấp, một trong các bên lại đưa tranh chấp ra Tòa án. Nếu Tòa án phát hiện ra điều khoản trọng tài ở giai đoạn sơ thẩm, Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP đã đưa ra hướng giải quyết là Tòa án đình chỉ vụ án và trả lại hồ sơ. 

 • Các điều khoản trọng tài khiếm khuyết 16/08/2019 15:23

  Những khiếm khuyết thường gặp trong một thỏa thuận trọng tài bao gồm lỗi thiếu nhất quán, thiếu rõ ràng và thiếu tính khả thi. Các lập luận về việc liệu một thỏa thuận trọng tài bao gồm một hoặc nhiều lỗi như trên có thể được nêu ra trong nhiều trường hợp. 

 • Tổ chức phiên họp giải quyết tranh chấp 16/08/2019 15:18

  Thông thường một thủ tục trọng tài để giải quyết tranh chấp sẽ không kết thúc mà không có ít nhất một phiên họp ngắn trong đó các bên trình bày trực tiếp trước hội đồng trọng tài và hội đồng trọng tài làm rõ các vấn đề được đệ trình trong các chứng cứ, văn bản của người làm chứng.

 • Tính độc lập của thỏa thuận trọng tài 16/08/2019 15:16

  Học thuyết về tính độc lập của điều khoản trọng tài bắt nguồn vào những năm đầu thế kỷ XX, trong đó một vụ việc tiêu biểu đánh dấu sự công nhận dành cho học thuyết này là vụ Harbour v Kansa xảy ra vào năm 1940, trước cả khi Đạo luật Trọng tài của Anh (Arbitration Act 1996) ra đời. 

 • Tổng quan về thỏa thuận trọng tài 16/08/2019 14:44

  Thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng trọng tài là nền tảng cho trọng tài quốc tế. Nó ghi nhận sự đồng thuận của các bên trong việc đưa vụ tranh chấp ra trọng tài và sự đồng thuận là yếu tố không thể thiếu trong bất cứ quá trình giải quyết tranh chấp ngoài tòa án nào.

 • Giá trị pháp lý của Thỏa thuận trọng tài 16/08/2019 14:38

  Thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng trọng tài là nền tảng cho trọng tài quốc tế, nó ghi nhận sự đồng thuận của các bên trong việc đưa vụ tranh chấp ra trọng tài – sự đồng thuận này là không thể thiếu trong bất cứ quá trình giải quyết tranh chấp ngoài tòa án nào.

 • Tầm quan trọng của Nhật ký làm hàng 30/07/2019 11:36

  Nhật ký làm hàng (Statement of Facts – SOF) là một tài liệu quan trọng nhưng việc bỏ sót hoặc  ghi chú không phù hợp trên chứng từ này có thể dẫn đến tranh chấp với những kết quả bất ngờ về số tiền phạt. Vụ kiện dưới đây được giải quyết tại một trung tâm trọng tài là một trường hợp đáng lưu ý đối với người thuê vận chuyển và bạn đọc quan tâm đến vấn đề này.      

 • Phương thức giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) là gì? 05/12/2018 15:22

  Theo nghĩa rộng, “phương thức giải quyết tranh chấp thay thế” được hiểu là một “sự thay thế” cho thủ tục thông thường của Tòa án. Trên thực tế, hiện nay có rất nhiều phương thức giải quyết tranh chấp...

 • Lí do nên chọn Trọng tài 27/11/2018 10:37

  Với cùng một đích đến là phán quyết/quyết định có hiệu lực, các bên có thể đưa tranh chấp ra tòa án nếu họ muốn tranh chấp được phân xử theo hướng ràng buộc và có thể đưa đến một Hội đồng Trọng tài (HĐTT) chuyên biệt nếu các bên muốn được...

 • Giải quyết tranh chấp tín dụng 01/08/2018 10:54

  Việc giải quyết tranh chấp tín dụng ngoài điểm giống về phương thức giải quyết tranh chấp thì còn có nhiều điểm khác biệt so với các tranh chấp dân sự hoặc kinh doanh, thương mại nói chung, trong đó có các loại lãi suất thời hiện khởi kiện.

 • Lệnh cấm khởi kiện tại tòa án - Khả năng thực thi tại Indonesia 07/03/2018 16:31

  Tại Indonesia, đã rất nhiều lần xảy ra tình huống quy trình tố tụng tại Tòa án trong nước và tố tụng tại trung tâm trọng tài nước ngoài diễn ra đồng thời đối với cùng một tranh chấp. 

 • Kiện gộp tại VIAC 07/02/2018 14:17

  Phan Trọng Đạt - Phó Tổng Thư ký, VIAC - Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao qui định tại Điều 7 “Về thỏa thuận trọng tài quy định tại Điều 16 Luật Trọng tài thương mại”.

 • Phán quyết trọng tài Việt Nam được quốc tế công nhận 30/10/2017 18:31

  Các phán quyết của TTTM Việt Nam đã và đang được các nước trong khu vực cũng như trên thế giới công nhận. Cách đây vài tháng một phán quyết của  VIAC được công nhận và cho thi hành tại Thái Lan.

 • Vận hành thủ tục trọng tài theo điều khoản trọng tài lai tại VIAC 03/08/2017 11:28

  Việc áp dụng thành công UAR để giải quyết tranh chấp tại VIAC đã chứng minh rằng pháp luật trọng tài và thực tiễn trọng tài của Việt Nam đã hội nhập sâu, rộng với pháp luật và thực tiễn trọng tài của thế giới. 

 • 10 vấn đề nổi bật của trọng tài quốc tế trong năm 2017 21/04/2017 11:41

  Chánh án Tòa án Hoàng gia Tư pháp Anh và xứ Wales thách thức tính hợp phát của trọng tài quốc tế, cựu Chánh án tòa tối cao Úc bảo vệ sự tồn tại của song song trọng tài quốc tế với tòa thương mại. 

 • Ưu điểm của Trọng tài thương mại 04/01/2017 17:01

  Xuất phát từ những nguyên tắc giải quyết tranh chấp của mình thì trọng tài thể hiện rất nhiều ưu điểm vượt trội, mang lại nhiều lợi ích cho các bên khi có tranh chấp trong hoạt động kinh doanh, thương mại

 • Trọng tài thương mại 04/01/2017 16:30

  Trọng tài (Arbitration) và cụ thể hơn là trọng tài thương mại (Commercial Arbitration) là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận, có thể được sử dụng thay thế cho phương thức giải quyết tranh chấp truyền thống bằng Tòa án.  

 • Phán quyết trọng tài VIAC được thi hành theo trình tự như thế nào? 13/10/2015 15:27

  Để biết trình tự thi hành phán quyết trọng tài các bên cần xác định phán quyết trọng tài sẽ được thi hành tại Việt Nam hay tại nước ngoài.

  12 3 4 5
  Đăng ký nhận tin thư từ VIAC