Ưu điểm của Hòa Giải thương mại

Ưu điểm của Hòa giải thương mại

04/01/2017 17:10

- Thủ tục hòa giải được tiến hành nhanh gọn không gò bó và tiết kiệm được thời gian.

- Các bên có quyền tự định đoạt, lựa chọn bất kỳ người nào làm trung gian hòa giải cũng như địa điểm tiến hành hòa giải do đó có thể tìm một trung gian hòa giải có hiểu biết chuyên môn về vấn đề đang tranh chấp;

-  Hòa giải mang tính thân thiện nhằm tiếp tục giữ gìn và phát triển các mối quan hệ kinh doanh vì lợi ích của cả hai bên nên nhìn chung ít gây hại đến quan hệ hợp tác vốn có của các bên;

- Có thể giữ được bí mật kinh doanh và vấn đề tranh chấp

Share Post
Đăng ký nhận tin thư từ VIAC