Sự kiện

VIAC mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế

20/10/2014 12:01

Ngày 29 tháng 7 năm 2010, Ngài K.Shanmugan, Bộ trưởng Bộ Pháp luật kiêm Bộ trưởng thứ hai Bộ Nội vụ Singapore cùng phái đoàn Trung tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC) đã tới thăm Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).

VIAC mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế

Nhân dịp này, VIAC và SIAC đã ký Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực trọng tài thương mại. Theo đó, hai tổ chức trọng tài sẽ tăng cường trao đổi thông tin, kỹ năng nghiệp vụ và cùng thúc đẩy sự phát triển của phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và các phương thức giải quyết tranh chấp lựa chọn khác.  

Được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập từ năm 1993 trên cơ sở hợp nhất từ Hội đồng Trọng tài Ngoại thương (1963) và Hội đồng Trọng tài Hàng hải (1964) với chức năng giải quyết tranh chấp thương mại trong nước và quốc tế, VIAC hiện được coi là tổ chức trọng tài uy tín nhất tại Việt Nam với số lượng vụ việc giải quyết nhiều nhất trong số 6 tổ chức trọng tài với trung bình khoảng 30-40 vụ/năm, trong đó gần 80% là tranh chấp có yếu tố nước ngoài. Gần đây, số lượng vụ tranh chấp giải quyết tại VIAC ngày càng tăng (60 vụ năm 2008, 50 vụ năm 2009, và 32 vụ trong 6 tháng đầu năm 2010), trị giá tranh chấp ngày càng lớn, có vụ lên tới 10 triệu đô-la Mỹ. Theo Tiến sĩ Nguyễn Minh Chí, Chủ tịch VIAC, cùng với việc Luật Trọng tài thương mại vừa được Quốc hội thông qua (có hiệu lực từ ngày 01/01/2011) với thẩm quyền trọng tài được mở rộng, các hạn chế của Pháp lệnh Trọng tài thương mại 2003 được khắc phục triệt để, việc VIAC tăng cường mở rộng hợp tác với các tổ chức trọng tài quốc tế sẽ giúp nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp, thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước sử dụng VIAC như một công cụ hữu hiệu để giải quyết các tranh chấp phát sinh.

Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC