Bảo vệ người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự bị vô hiệu trong dự thảo Bộ luật Dân sự

21/05/2015 14:46

Góp ý của Ông Tưởng Duy Lượng, Trọng tài viên VIAC liên quan đến Dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi


Tải file đính kèm: Click vào đây.
Share Post
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
    Đăng ký nhận tin thư từ VIAC